De Bockhorst

Bij Spankeren hoort buitenplaats De Bockhorst, genoemd naar het huis De Bockhorst aan de Bockhorstweg. Bij dit landhuis behoort een landgoed met vier boerderijen. In 1990 is de restauratie van De Bockhorst en het koetshuis gerealiseerd. Het hoofdgebouw toont weer het 19e eeuwse karakter. De gracht staat in verbinding met de Assenbeek. Het landgoed hoorde tot de zestiende eeuw onder de Geldersche Toren in Spankeren. In 1617 is het goed in het bezit van Daniël van Teuven. In 1675 overgegaan aan Herman van Delen, wiens dochter Gerberich in 1696 huwde met Jan van Dedem. Hun kleinzoon Coenraad Willem van Dedem verkocht in 1796 het goed aan Walrandus Ferriet, wiens kleindochter huwde met ds. J.W. Tilanus. In 1906 is De Bockhorst in bezit gekomen van de familie Van Voorst Vader, zijn nazaten zijn de huidige eigenaren.

Bron: www.bockhorst.nl