Huize Den Bosch

 

Het voorste gedeelte van dit lieflijke buiten dateert reeds van omstreeks 1600. De achterkant, uitkijkend over de lelievijver, is pas in het begin van de achttiende eeuw gebouwd. De klok is ook van een latere datum. In 1600 was het ‘Erve en Goet Bos’ eigendom van Johan van Doetinchem tot Spykerbosch. In 1642 ging het over op Johan van Gesscher, burgemeester van Deventer, en in 1832 naar de familie Verstege (zonder h). Van hun zoon Bartold Joost (generaal majoor Versteghe) erfde zijn neef mr. Donysius Everwijn het goed in 1866. Bij zijn dood kwam het goed aan zijn zoon D.C. Everwijn, die met zijn speciale Duiste bosbouwopleiding, zijn behoefte aan ontginnen en bouwen, en het aanleggen van een schitterend park het een feestelijk aanschijn wist te geven. Sinds het overlijden van D.C. Everwijn in 1963 is het nog steeds in handen van deze familie. In 1943 werd Den Bosch gevorderd door Seyss Inquart, ten behoeve van de school van ‘anständige Mädchen’ door zijn dochter geleid. In 1945 hebben de bevrijders, de Canadezen, en de Leuvenheimse school nog enige tijd in Den Bosch domicilie gehad. Het park is na 1963 steeds meer ingegroeid, maar het blijft herinneren aan de glorietijd van weleer. Thans is men bezig met renovatie van het huis en kunnen wij huis Den Bosch weer bewonderen in al haar schoonheid. Landgoed toegankelijk, huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Bronvermelding: www.kasteleningelderland.nl

Mevrouw Denise Everwijn (†2011) bepaalde dat ‘haar bos en landerijen’ stiltegebied werd. “Overtuigd dat momenten van stilte en bezinning de belangrijkste zijn in ons leven, de vruchtbaarste en de creatiefste, is het mijn wens om van Den Bosch, het landgoed van mijn voorgeslacht (familie Everwijn bewoonde het landgoed vanaf 1866), een ‘Stilte-Stichting’ te maken. Tot in lengte van jaren, een onaantastbaar gebied van rust en stilte ten behoeve van diegenen die zich overeenkomstig gedragen”. En zo geschiedde. Een klein deel van het bos fungeert als proefbos vaan klimaatbestendige bomen. Hiertoe wordt samengewerkt met Wageningen Enviromental Research. Huize Den Bosch (1600) is geen onderdeel meer van het landgoed. Het landhuis, de koetsierswoning en de hovenierswoning worden particulier bewoond.

Bronvermelding: www.vvvbrummen.nl