Huize Veldzicht

Vanuit huize Veldzicht keken de bewoners aan de voorzijde uit op een veld.

In 1868 werd het huis te koop aangeboden

Te koop (1868): Buitenverblijf Veldzicht te Brummen, bestaande uit een ‘wel ingerigt, zeer logeable, hecht en sterk HEERENHUIS, bevattende ruime zaal en 8 kamers, waarvan 3 ensuite, allen van
stookplaatsen, ten deele met marmeren schoorsteenmantels voorzien, gang, keuken met wel- en regenwaterspomp, dienstboden- en provisiekamer, kelder enz. Voorts koetshuis met stalling voor 4 paarden, bouwschuur met veestalling, tuin met vruchtboomen, tuinmanshuis en uitmuntend best bouw- en weideland, te zamen groot p.m. 7 bunder’. Alles nagelaten door wijlen vrouwe J. l’Empereur Edelinck, weduwe van generaal-majoor W.A. Monhemius.

In 1913 werd buitenverblijf Veldzicht weer te koop aangeboden

Te koop: ‘Te midden van zwaar opgaand hout gelegen villa, koetshuis tevens garage, tuin met kassen en vruchtboomen en wandelpark; voorts eene boerderij, koetsiers- en tuinmanswoning, bouw- en weilanden, geheel groot 26 hectaren, behoorende tot de nalatenschap douarière jhr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer’. Veldzicht was dus door de familie Starkenborch aanzienlijk uitgebreid van zeven naar 26 hectaren. Koper was mevrouw Smissaert. Rond 1950 werd huize Veldzicht aangekocht door de adellijke familie Van der Feltz. Het huis werd ingrijpend verbouwd en kreeg een ruime hal en trappenhuis.

Momenteel ligt het huis op een perceel van ruim één hectare, bestaande uit een diepe tuin met grote vijver, monumentale bomen en de voormalige kassen. Eén boom verdient een bijzondere vermelding, de sequoiadendron. Deze sequoia is met een stamomtrek van 7,96 meter de dikste mammoetboom van Nederland. Het is wellicht ook de grootste boom van Nederland, 33,40 meter hoog. Op Landgoed Voorstonden, ook gemeente Brummen, staat nog zo’n dikke mammoetboom.

Huize Veldzicht heeft per 2017 een nieuwe bestemming van woonhuis en praktijk voor Neuropsychiatrie, Psychotherapie en Expertise.

Bron:www.vvvbrummen.nl