Michaelshoeve

Dit pronkerijmooi landhuis, destijds Quazenbosch geheten, is destijds door grootgrondbezitter F.C. Colenbrander sr.voor zijn zuster Henriëtte Cornelia gebouwd. Zij was in 1866 gehuwd met de in 1838 geboren baron J.A.Z. van Brakell. Op Quazenbosch heeft de baron enige tijd een stoeterij-dekstation voor Hackney-paarden gehad. Van Brakell overleed in 1911 in het buitenland, zijn vrouw was reeds in 1904 overleden. Hun huwelijk bracht één kind voort, dat slechts zes dagen leefde. Ook anderszins kende het trotse huis weinig gelukkige en glorierijke dagen. Na het vertrek van Van Brakell naar Brussel in 1907, bleef het huis tientallen jaren leegstaan. Het eigendom kwam na de dood van de baron weer terug aan Colenbrander. Diens neef, de jonggehuwde J.G.W.H. baron van Sytzama, ging het huis in 1927 bewonen. In die tijd leefde het doodse huis even op; de IJsselruiters hadden er bij hun voorzitter wel eens een stralend tuinfeest. In 1933, het overlijdensjaar van Colenbrander jr.verhuisde Van Sytzama naar zijn andere landgoed, Reuversweerd. Weer bleef Quazenbosch jarenlang leeg staan. Wel hield, vanuit de ernaast gelegen dienstwoning, tuinman Herman Peppelman een oogje in het zeil. In de oorlogsjaren en een korte periode erna is het gebouw door diverse instellingen bewoond. In 1949 werd het pand met 6,5 hectare grond door de familie Van Sytzama-Colenbrander verkocht aan de Michaelshoeve, een heilspedagogisch instituut op de antroposofische levensbeschouwing van dr. Rudolf Steiner. In de Michaelshoeve, zoals de nieuwe naam luidt verblijven zon 85 kinderen en hun verzorgers. De façade van het hoofdgebouw is weinig veranderd vergeleken met vroeger. Van binnen getuigen onder andere het trappenhuis, de salon (nu recreatieruimte) en de parketvloeren nog van de luister die Quazenbosch ooit heeft uitgestraald. Een gebrandschilderd raam in de hal toont in gestyleerde vorm de drie landgoederen van F.C.Colenbrander destijds. Tegenwoordige activiteit: Heilspedagogisch instituut op de antroposofische levensbeschouwing van dr. Rudolf Steiner. Huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Bron: www.kasteleningelderland.nl